HUYNH TRƯỞNG ĐẠI NHÂN HUỶ KHẾ ƯỚC ĐI

Contractual Love (2021) (2021)

Nội dung phim

Huynh Trưởng Đại Nhân Huỷ Khế Ước Đi, Contractual Love (2021)

Thiếu nữ nhà nghèo Hoàng Tử Hiên trả nợ cho cha, cùng ông chủ Lãnh Diệu Tổ của hiệu buôn lớn nhất Nam Sở ký kết "khế ước bán thân", trở thành đại tiểu thư của Lãnh gia.

 

Xem thêm