Catherine Đại Đế (Phần 1)

Catherine the Great (Season 1) (2019)

Nội dung phim

Catherine Đại đế và mối quan hệ với Grigory Potemkin tiến triển trong quá trình vượt qua những xung đột để kiến tạo nên nước Nga hiện đại.

Xem thêm