Cuộc Đời Đảo Ngược

When You Be Me (2022) (2022)

Nội dung phim

Cuộc Đời Đảo Ngược, When You Be Me (2022)

Cuộc hành trình thanh xuân bắt đầu từ lần gặp gỡ của Mộc Tưởng Tưởng "Thiếu nữ ba không" chuyên bị bắt nạt và Kiều Nam cậu ấm nhà giàu đầu gấu của trường. Hai gia đình khác biệt vì một lần hoán đổi linh hồn mà khiến họ ý thức được đủ phiền trong thanh xuân.

Xem thêm