KHU RỪNG MA QUÁI PHẦN 2

Jordskott Season 2 (2017)

Nội dung phim

Sau khi quay về với công việc cũ ở Stockholm, Eva cố gắng quên đi tất cả mọi chuyện đã xảy ra ở quê nhà và bắt đầu một chương mới trong đời.

Xem thêm