TÌNH XƯA NGHĨA CŨ

Wife Returns (2010)

Nội dung phim

chuyện tay ba giữa 1 người đàn ông và 2 người vợ cũ và mới. Khi xưa Jung Yoo Hee và Yoon Sang Woo đã kết hôn với nhau nhưng mẹ của Sang Woo không thích Yoo Hee nên ép cô phải bỏ chồng và con. Sau nhiều năm Sang Woo có vợ mới nhưng Yoo Hee lại trở về muốn đoạt lại gia đình.

Xem thêm